LokalTapiola Österbotten, Jakobstad - LähiTapiola Pohjanmaa, Pietarsaari

Sammandrag av nyckeltal

LokalTapiola Österbotten, Jakobstad - LähiTapiola Pohjanmaa, Pietarsaari
2011/12
Företagets omsättning (1000 EUR)
429
Omsättningens förändring, %
Räkenskapsperiodens resultat (1000 EUR)
213
Rörelsevinst, %
100.00
Företagets personalstyrka
21
Källa: Suomen Asiakastieto

Företagets omsättning

LokalTapiola Österbotten, Jakobstad - LähiTapiola Pohjanmaa, Pietarsaari
Källa: Suomen Asiakastieto

Avgiftsbelagda tjänster för beslutsfattande

3 euro €

Nyckeltal LokalTapiola Österbotten, Jakobstad - LähiTapiola Pohjanmaa, Pietarsaari

Under nyckeltal hittar du beräknade nyckeltal (soliditet %, driftsbidrag %, avkastning på placerat kapital %, quick ratio, current ratio).

Källa: Asiakastieto
3 euro €

Registeranteckningar LokalTapiola Österbotten, Jakobstad - LähiTapiola Pohjanmaa, Pietarsaari

Registeranteckningar innefattar anteckningar avseende företaget i olika myndighetsregister (Handelsregistret, Stiftelseregistret, Skatteförvaltningens basuppgifter, Förskottsuppbördsregistret, Momsskyldighet, Arbetsgivarregistret, Registret över försäkringspremieskyldiga).

Öppna modellrapport Källa: Asiakastieto
6 euro €

Handelsregisteruppgifter LokalTapiola Österbotten, Jakobstad - LähiTapiola Pohjanmaa, Pietarsaari

Handelsregisteruppgifterna innefattar handelsregisteranteckningar, bolagsordning och ärenden under handläggning. Obs. Handelsregisteruppgifter är tillgängliga vardagar mellan kl. 8:00 och 19:45.

Öppna modellrapport Källa: Handelsregistret
6 euro €

Riskklassificering LokalTapiola Österbotten, Jakobstad - LähiTapiola Pohjanmaa, Pietarsaari

Riskklassificering uträknas enligt din sökning. Företagen indelas i fem riskklassificeringar och vid hög riskklassificering anges orsaker till detta.

Öppna modellrapport Källa: Asiakastieto
15 euro €

Bokslutsinformation LokalTapiola Österbotten, Jakobstad - LähiTapiola Pohjanmaa, Pietarsaari

Företagets bokslutsinformation innefattar bokslut för företagets tre senaste räkenskapsperioder (resultaträkningsuppgifter är tillgängliga i den utsträckning uppgifterna har tillställts Handelsregistret) och balansräkningsuppgifter för de tre senaste räkenskapsperioderna.

Öppna modellrapport Källa: Asiakastieto
39 euro €

Rating Alfa LokalTapiola Österbotten, Jakobstad - LähiTapiola Pohjanmaa, Pietarsaari

Rating Alfa

Öppna modellrapport Källa: Asiakastieto
4 euro €

Esmerk-nyheter LokalTapiola Österbotten, Jakobstad - LähiTapiola Pohjanmaa, Pietarsaari

Esmerk-nyheter

Källa: Asiakastieto

Graphs

Företagets omsättning (1000 EUR)

Omsättningens förändring, %

Räkenskapsperiodens resultat (1000 EUR)

Rörelsevinst, %

Företagets personalstyrka

© 2015 Fonecta Oy | Om Finder | Legal Notice | Ta kontakt | Till annonsörer | Branschindex | Sökordindex | Företagsindex | Anvisningar