Sammandrag av nyckeltal

POP Pankki Tuusniemen Osuuspankki
2010/12
2011/12
2012/12
Företagets omsättning (1000 EUR)
3896 4757 4672
Omsättningens förändring, %
22.10 -1.80
Räkenskapsperiodens resultat (1000 EUR)
1221 780 760
Rörelsevinst, %
37.70 22.30 21.50
Företagets personalstyrka
25 19 19
Källa: Creditsafe

Företagets omsättning

POP Pankki Tuusniemen Osuuspankki
Källa: Creditsafe

Avgiftsbelagda tjänster för beslutsfattande

3 euro €

Nyckeltal POP Pankki Tuusniemen Osuuspankki

Under nyckeltal hittar du beräknade nyckeltal (soliditet %, driftsbidrag %, avkastning på placerat kapital %, quick ratio, current ratio).

Källa: Asiakastieto
3 euro €

Registeranteckningar POP Pankki Tuusniemen Osuuspankki

Registeranteckningar innefattar anteckningar avseende företaget i olika myndighetsregister (Handelsregistret, Stiftelseregistret, Skatteförvaltningens basuppgifter, Förskottsuppbördsregistret, Momsskyldighet, Arbetsgivarregistret, Registret över försäkringspremieskyldiga).

Öppna modellrapport Källa: Asiakastieto
6 euro €

Handelsregisteruppgifter POP Pankki Tuusniemen Osuuspankki

Handelsregisteruppgifterna innefattar handelsregisteranteckningar, bolagsordning och ärenden under handläggning. Obs. Handelsregisteruppgifter är tillgängliga vardagar mellan kl. 8:00 och 19:45.

Öppna modellrapport Källa: Handelsregistret
6 euro €

Riskklassificering POP Pankki Tuusniemen Osuuspankki

Riskklassificering uträknas enligt din sökning. Företagen indelas i fem riskklassificeringar och vid hög riskklassificering anges orsaker till detta.

Öppna modellrapport Källa: Asiakastieto
15 euro €

Bokslutsinformation POP Pankki Tuusniemen Osuuspankki

Företagets bokslutsinformation innefattar bokslut för företagets tre senaste räkenskapsperioder (resultaträkningsuppgifter är tillgängliga i den utsträckning uppgifterna har tillställts Handelsregistret) och balansräkningsuppgifter för de tre senaste räkenskapsperioderna.

Öppna modellrapport Källa: Asiakastieto
39 euro €

Rating Alfa POP Pankki Tuusniemen Osuuspankki

Rating Alfa

Öppna modellrapport Källa: Asiakastieto
4 euro €

Esmerk-nyheter POP Pankki Tuusniemen Osuuspankki

Esmerk-nyheter

Källa: Asiakastieto

Graphs

Företagets omsättning (1000 EUR)

Omsättningens förändring, %

Räkenskapsperiodens resultat (1000 EUR)

Rörelsevinst, %

Företagets personalstyrka

© 2013 Fonecta Oy | Om Finder | Legal Notice | Ta kontakt | Till annonsörer | Branschindex | Sökordindex | Företagsindex | Anvisningar