Kontaktinformation

Adress:

Lapinkävijäntie 7, 96100 ROVANIEMI

Öppethållningstider:

ma-pe 8-21

la 8-18

su 12-18

Bolagsform:

Ett kontor

Telefon:

016 344 335

E-post adress:

obfmail/xnev.zrggvnvara+x-fhcreznexrg+sv

FO-nummer:

15253529

Karta

Övrig kontaktinformation

© 2015 Fonecta Oy | Om Finder | Legal Notice | Ta kontakt | Till annonsörer | Branschindex | Sökordindex | Företagsindex | Anvisningar