Sammandrag av nyckeltal

ASP Ship Management Scandinavia Ab
2009/06
2010/06
2011/06
2012/06
2013/06
Företagets omsättning (1000 EUR)
699 684 1858 1982 1949
Omsättningens förändring, %
-15.80 -2.10 171.60 6.70 -1.70
Räkenskapsperiodens resultat (1000 EUR)
-75 -140 -366 -168 -124
Rörelsevinst, %
-13.20 -18.10 -18.90 -8.40 -6.20
Företagets personalstyrka
9 - 7 - 24
Källa: Suomen Asiakastieto

Företagets omsättning

ASP Ship Management Scandinavia Ab
Källa: Suomen Asiakastieto

Avgiftsbelagda tjänster för beslutsfattande

3 euro €

Nyckeltal ASP Ship Management Scandinavia Ab

Under nyckeltal hittar du beräknade nyckeltal (soliditet %, driftsbidrag %, avkastning på placerat kapital %, quick ratio, current ratio).

Källa: Asiakastieto
3 euro €

Registeranteckningar ASP Ship Management Scandinavia Ab

Registeranteckningar innefattar anteckningar avseende företaget i olika myndighetsregister (Handelsregistret, Stiftelseregistret, Skatteförvaltningens basuppgifter, Förskottsuppbördsregistret, Momsskyldighet, Arbetsgivarregistret, Registret över försäkringspremieskyldiga).

Öppna modellrapport Källa: Asiakastieto
6 euro €

Handelsregisteruppgifter ASP Ship Management Scandinavia Ab

Handelsregisteruppgifterna innefattar handelsregisteranteckningar, bolagsordning och ärenden under handläggning. Obs. Handelsregisteruppgifter är tillgängliga vardagar mellan kl. 8:00 och 19:45.

Öppna modellrapport Källa: Handelsregistret
6 euro €

Riskklassificering ASP Ship Management Scandinavia Ab

Riskklassificering uträknas enligt din sökning. Företagen indelas i fem riskklassificeringar och vid hög riskklassificering anges orsaker till detta.

Öppna modellrapport Källa: Asiakastieto
15 euro €

Bokslutsinformation ASP Ship Management Scandinavia Ab

Företagets bokslutsinformation innefattar bokslut för företagets tre senaste räkenskapsperioder (resultaträkningsuppgifter är tillgängliga i den utsträckning uppgifterna har tillställts Handelsregistret) och balansräkningsuppgifter för de tre senaste räkenskapsperioderna.

Öppna modellrapport Källa: Asiakastieto
39 euro €

Rating Alfa ASP Ship Management Scandinavia Ab

Rating Alfa

Öppna modellrapport Källa: Asiakastieto
4 euro €

Esmerk-nyheter ASP Ship Management Scandinavia Ab

Esmerk-nyheter

Källa: Asiakastieto

Graphs

Företagets omsättning (1000 EUR)

Omsättningens förändring, %

Räkenskapsperiodens resultat (1000 EUR)

Rörelsevinst, %

Företagets personalstyrka

© 2015 Fonecta Oy | Om Finder | Legal Notice | Ta kontakt | Till annonsörer | Branschindex | Sökordindex | Företagsindex | Anvisningar