Sammandrag av nyckeltal

ASP Ship Management Scandinavia Ab
2010/06
2011/06
2012/06
2013/06
Företagets omsättning (1000 EUR)
684 1858 1982 1949
Omsättningens förändring, %
-2.10 171.60 6.70 -1.70
Räkenskapsperiodens resultat (1000 EUR)
-140 -366 -168 -124
Rörelsevinst, %
-18.10 -18.90 -8.40 -6.20
Företagets personalstyrka
- 7 - 24
Källa: Suomen Asiakastieto

Företagets omsättning

ASP Ship Management Scandinavia Ab
Källa: Suomen Asiakastieto

Avgiftsbelagda tjänster för beslutsfattande


Services currently out of use

Graphs

Företagets omsättning (1000 EUR)

Omsättningens förändring, %

Räkenskapsperiodens resultat (1000 EUR)

Rörelsevinst, %

Företagets personalstyrka

© 2015 Fonecta Oy | Om Finder | Legal Notice | Ta kontakt | Till annonsörer | Branschindex | Sökordindex | Företagsindex | Anvisningar